Cover image
Симулациска вежба за згрижување и евакуација на болни, повредени и персонал од страна на ПЗУ ACIBADEM SISTINA во случај на земјотрес

На ден 22.08.2020 година се организираше симулациска вежба за згрижување и евакуација на болни, повр...

22/08/2020

Cover image
Обука во ООУ “Гоце Делчев” - Општина Центар-Скопје

На ден 28.11.2019 год. (Четврток) во објектот на ООУ “Гоце Делчев” - Општина Центар-Скоп...

29/11/2019

Cover image
Практичната вежба на тема: "Обезбедување на лице место на несреќа, гаснење пожар, спасување, евакуација и транспорт на настрадани лица"

На 23.11.2019г. (сабота), во Кавадарци, преставници од Дирекцијата за заштита и спасување учествуваа...

23/11/2019

Cover image
Eвакуациска вежба на Општинските основни училишта на територија на Општина Карпош “Братство” и "Војдан Чернодрински"

На 11.11.2019 година и 12.11.2019 година под мониторинг на Центарот за обука на Дирекцијата за зашти...

12/11/2019

Cover image
Oсновна обука на просторните сили за заштита и спасување на ваботените во ОИЛКО КДА

На ден 07.11. 2019 година, тимот од Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување, изврши...

07/11/2019

Cover image
Интерактивна оперативна вежба на силите за заштита и спасување на просторот во Миладиновци - Рафинерија Окта на 18.07.2019 година.

Интерактивна оперативна вежба на силите за заштита и спасување на просторот во Миладиновци - Рафинер...

30/10/2019

Cover image
Обука на вработените во училиште

На ден 25.10.2019 год. (Петок) во објектот на ООУ “Војдан Чернодрински” - Општина Карпош...

25/10/2019

Cover image
Основна обука за заштита и спасување во АРИНИ ФЕШН, Прилеп

На ден 9.10.2019 година во oбјектот на АРИНИ ФЕШН, Прилеп во соработка со Центарот за обука на Дирек...

09/10/2019

Cover image
Основна обука на мерката за евакуација и противпожарна заштита во ВАСИДОРА, Прилеп

Центарот за обука по барање на менаџментот на ВАСИДОРА, Прилеп на ден 8.10.2019 година, oрганизираше...

08/10/2019

Cover image
Обука на вработените во ТЕ-ТО АД Скопје и здружена вежба за противпожарна заштита

На ден 4.10.2019 година во објектот на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија...

04/10/2019

Cover image
Основна обука за заштита и спасување на вработените на ГИЗ-Германското Друштво за Интернационална Соработка и КФВ -Кредитна банка за обнова

На ден 02.10.2019 год. се одржа основна обука за заштита и спасување  на вработените  на Г...

02/10/2019

Cover image
Згрижување и евакуација на болни, повредени и персонал и примена на противпожарната заштита и прва медицинска помош во случај на земјотрес

На ден 28.9.2019 година со почеток во 9 часот се одржа противпожарна евакуациска вежба во Клиничката...

28/09/2019

Cover image
Обуки и подготовки на вработените во Клиничката болница Аџибадем Систина -Скопје

Од 25.09.2019год до 27.09.2019 год во Клиничката болница Аџибадем Систина -Скопје во организација и...

27/09/2019

Cover image
Мониторинг на тестирањето на вработените во службата за обезбедување и противпожарна заштита на Окта АД Скопје

На ден 27.09.2019 година на покана од службата за обезбедување и противпожарна заштита на Окта АД Ск...

27/09/2019

Cover image
Симулациска вежба во објектот на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД

На ден 13.9.2019 г.(петок), на вработените во објектот на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД, под монитори...

13/09/2019

Cover image
Работен состанок на Раководното и координативно тело на интерактивната-оперативна вежба за заштита и спасување “Заеднички одговор 2019”

На 1.7.2019г. во просториите на ОКТА АД Скопје се одржа работен состанок на Раководното и координати...

01/07/2019

Cover image
Тактичко-показна вежба на тема: Гасење пожар

На ден 27.06.2019 год. под мониторинг на Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување, со...

27/06/2019

Cover image
Тактичко показна вежба на тема "Евакуација на вработените во случај на пожар"

На ден 25.6.2019 под мониторинг на Центарот за обука при ДЗС, со учество на просторните сили на Алка...

25/06/2019

Cover image
Теренска вежба за заштита и спасување „ЗАЕДНИЧКИ ОДГОВОР 2019“

Искуствата на нашата Република во изминатиот период, пожарите на отворен простор, бројните шумски по...

21/06/2019

Cover image
Основна обука на вработените во Секретаријатот за законодавство

На ден 20.06.2019 во просториите на Дирекција за заштита и спасување во Касарна "Гоце Делчев&qu...

20/06/2019

Cover image
Oбука и тренинг вежба „СТАРАВИНА 2019“

На 8 и 9.јуни 2019 година просторните сили од Пелагонискиот регион за справување со пожари на отворе...

11/06/2019

Cover image
Обука на просторните сили од Општина Дебарца

На ден 06.6.2019 во општина Дебарца престојуваше тимот од Центарот за обука на ДЗС,со цел спроведува...

06/06/2019

Cover image
Основна обука во КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА

Центарот за обука по барање на менаџментот на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕ...

06/06/2019

Cover image
Се заокружи обуката во Арцелор Миттал

На ден 05.6.2019 се заокружи обуката во Арцелор Миттал, со акцент на оспособување на вработените за...

06/06/2019

Cover image
Обука и тренинг вежба „Битола 2019“ справување со пожари на отворен простор

На 1-2.6.2019г. се одржа обука и тренинг вежба „Битола 2019“ на просторните сили од општ...

02/06/2019