Завршнa сметки

 

Тука можете да ги преземете завршните сметки на Дирекцијата за заштита и спасување

 

 • Завршна сметка 2016 редовна - преземи  
 • Завршна сметка 2016 приходовна - преземи
 • Завршна сметка 2016 донаторска - преземи
 • Завршна сметка 2017 редовна - преземи
 • Завршна сметка 2017 приходовна - преземи
 • Завршна сметка 2017 донаторска - преземи
 • Завршна сметка акт и изјава - преземи
 • Завршна сметка 2021 редовна - преземи
 • Завршна сметка 2021 приходовна - преземи
 • Завршна сметка 2021 донаторска-1 - преземи
 • Завршна сметка 2021 донаторска-2 - преземи

 

 

Llogaritë përfundimtare

 

Këtu mund të merrni llogaritë përfundimtare të Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim

 

 • Llogaria përfundimtare  2016 e rregullt - shkarko
 • Llogaria përfundimtare 2016 të ardhura - shkarko
 • Llogaria përfundimtare 2016 donatore - shkarko
 • Llogaria përfundimtare 2018 e rregullt  - shkarko
 • Llogaria përfundimtare 2018 të ardhura - shkarko
 • Llogaria përfundimtare 2018 donatore - shkarko
 • Bilanci tatimor 2018 - shkarko
 • Llogaria përfundimtare 2019 - shkarko
 • Bilanci tatimor 2019 - shkarko
 • Llogaria përfundimtare 2020 - shkarko