Weekly News

21/03/2019

Работен состанок со сите надлежни субјекти за заштитата од пожари


На 21 март 2019 година во организација на ПОЗС Кичево се одржа работен состанок со сите надлежни субјекти за заштитата од пожари. Активно учество и максимален придонес во дискусијата дадоа сите чинители на заштитата и спасувањето на територијата на општина Кичево. Дирекцијата ја презентираше стандардната оперативна процедура и укажа од потребата на нејзино максимално почитување. Од состанокот произлезе потребата од подобра координација помеѓу општинските субјекти и ефикасно искористување на човечките потенцијали и материјално техничките ресурси кое ќе придонесе за успешно справување со пожарите.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации