Cover image
Симулациска во централна административна зграда на Стопанска банка во трговскиот центар Скопје

На ден 31.05.2019 под мониторинг на Центарот за обука на ДЗС е спроведена симулациска вежба на врабо...

31/05/2019

Cover image
Основна обука на просторните сили за заштита и спасување на ДПТУ Кнауф ДООЕЛ

На ден 14.05.2019 во просториите на Друштвото за производство,трговија и услуги КНАУФ ДООЕЛ Скопје е...

15/05/2019

Cover image
Основна обука за заштита и спасување со акцент во спроведување на мерката Евакуација и Противпожарна заштита на вработените на Ацерол Миттал

На ден 25.04 2019 година, тимот од Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување, изврши о...

25/04/2019

Cover image
Манифестација по повод Светскиот ден на безбедноста и здравјето

На ден 23.04.2019 година, во просториите на АРЦЕЛОРМИТАЛ во нас. Скопска Железара, по повод Светскио...

23/04/2019

Cover image
Обука на пожарникарите од ТППЕ за спасување од сообраќајни незгоди

Согласно соработката помеѓу Дирекцијата за заштита и спасување и ДПТУ „АРМОР ПЛУС“ ДОО у...

19/04/2019

Cover image
Обука на просторните сили во Македонски Брод

По барање на Градоначалникот на Македонски Брод, на ден 15.04.2019, Центарот за обука на Дирекцијата...

19/04/2019

Cover image
Основна обука на одговорните лица на „Тиррена Скави С.П.А“ Италија

На ден 11.04.2019 година, тимот од Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, спровед...

19/04/2019

Cover image
Извршени основни обуки на повеќе правни субјекти

На ден 9.04 и 10.04.2019 година, тимот од Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување,...

19/04/2019

Cover image
Обука на просторните сили во Општина Чучер Сандево

Во организација на Општина Чучер Сандево и Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување,...

19/04/2019

Cover image
Основна обука на просторните сили за заштита и спасување на „Жито Лукс АД Скопје“

На ден 28.03.2019 во објектот на Жито Лукс е одржана основна обука на просторните сили за заштита и...

28/03/2019

Cover image
Обука за заштита и спасување во објектот на ОУ „Браќа Рамиз-Хамид“

На ден 27.03.2019 год. Во објектот на ОУ “Браќа Рамиз-Хамид” во Општина Шуто Оризари ,Це...

27/03/2019

Cover image
Eвакуациска вежба во услови на земјотрес во „СКОПЈЕ СИТИ МОЛ“

На ден 27.03.2019 Друштвото за трговија и услуги СЦМ РЕТАИЛ СКОПЈЕ ,СКОПЈЕ СИТИ МОЛ во скл...

27/03/2019

Cover image
Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување

На ден 05.03.2019 во просториите на ДТП СЕКЕ ДООЕЛ -Прилеп е одржана основна  обука на просторн...

05/03/2019

Cover image
Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување во НУ Конзерваторски центар

На ден 21.02.2019 во просториите на НУ Конзерваторски центар е одржана основна обука на просторните...

21/02/2019

Cover image
Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување во просториите на Осигурување Македонија Vienna insurance group

На ден 20.02.2019 во просториите на Осигурување Македонија Vienna insurance group е одржана основна...

20/02/2019

Cover image
Се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување во Фејдом Фурнитуре

На ден 19.02.2019 се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување во Друштвото за произ...

19/02/2019

Cover image
Основна обука на вработените за заштита и спасување на Хотел Stone Bridge

На ден 15.02.2019 год. се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување на Хотел Stone B...

15/02/2019

Cover image
Основна обука на просторните сили за заштита и спасување во ТЕЛАМОН ЕВРОПА

На ден 07.02.2019 година во просториите на Друштвото за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА дооел...

07/02/2019

Cover image
Основна обука на просторните сили на Македонската филхармонија

На ден 25.01.2019 година во просториите на Македонската филхармонија е одржана основна обука на прос...

25/01/2019

Cover image
Основна обука за заштита и спасување на менаџментот на Стоун Бриџ

На ден 21.01 и 22.01.2019 год., по барање на менаџментот на Стоун Бриџ хотел ДОО Скопје, подружница...

22/01/2019

Cover image
Основна обука за заштита и спасување од пожари на вработените во Зегин

Галерија од основната обука за заштита и спасување, како и мерките за евакуација и заштита од пожари...

17/01/2019

Cover image
Обука за заштита и спасување во БИСПАГ

На ден 09.01.2019, Центарот за обука на ДЗС по барање на Зегин ја отпочна обуката на вработените од...

10/01/2019

Cover image
Доделување Благодарници од Центарот за обука на соработниците

На ден 26.12.2018, Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, организира прием и рабо...

26/12/2018

Cover image
Обука во Мермерен комбинат АД Прилеп

На ден 24.12.2018 во МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП РУДНИК СИВЕЦ е одржана обука на тимовите за заштита...

24/12/2018

Cover image
Обука на вработените во агенцијата за приватно обезбедување (АПО) Уна Дооел Скопје

На 11.12.2018 (вторник) и 13.12.2018 (четврток ) по барање на агенцијата за приватно обезбедување (А...

13/12/2018