Cover image
Учество на Меѓународна Вежба -NEIFLEX 2018 преку Механизам за цивилна заштита на Европска Унија, во Портогруаро, Регион Фриули-Италија

Меѓународната Вежба (NEIFLEX) се одвиваше во  периодот од 06 до 10 Јуни 2018 година во североис...

06/07/2018

Cover image
Mеѓународната научна конференција „Реформите на безбедносниот систем како предуслов во евроатланските интеграции“

Факултетот за безбедност-Скопје  ја организираше 9-тата по ред  Меѓународната научна конфе...

06/07/2018

Cover image
Реализирана обуката и тренинг-вежбата за справување со пожари на отворен простор и спречување на поплави

Дирекцијата за заштита и спасување организираше Обука и тренинг вежба во Дојран на просторните сили...

29/06/2018

Cover image
Обука и тренинг-вежба за справување со пожари на отворен простор и спречување на поплави

      Дирекцијата за заштита и спасување организира Обука и тренинг вежба на просторн...

27/06/2018

Cover image
Активирање на прв степен на загрозеност (Жолто) од документите на Планот за заштита и спасување

         Согласно сложената хидрометеоролошка состојба, можните појави од п...

26/06/2018

Cover image
DPPI SEE DMTP 2018: Евакуација на пациенти,повредени и посетители од клиничка болница Аџибадем Систина (ВИДЕО)

DPPI SEE DMTP 2018: Евакуација на пациенти,повредени и посетители од клиничка болница Аџибадем Систи...

24/06/2018

Cover image
DPPI SEE DMTP 2018: Евакуација на пациенти,повредени и посетители од клиничка болница Аџибадем Систина

Во рамките на Иницијативата за подготвеност и превенција од катастрофи на Југоисточна Европа ДППИ ЈИ...

24/06/2018

Cover image
Успешна завршница на летната школа „Менаџирање со мигрантска криза“

         На 24 јуни 2018 година, со практична вежба за подигање камп за миг...

24/06/2018

Cover image
Летна школа за менаџирање во услови на мигрантска криза

Од 18-24 јуни, Дирекцијата за заштита и спасување ќе ја учествува во спроведувањето на Летната школа...

20/06/2018

Cover image
Вежба за евакуација на пациенти,повредени,персонал и посетители - годишна програма за обука на ДППИ ЈИЕ

Во период од 21-24 јуни 2018 година, Дирекцијата за заштита и спасување, во рамките на годишната про...

20/06/2018

Cover image
Обука за просторни сили за пожари на отворен простор „Старавина 2018“ (Галерија)

Со цел подобрување на противпожарната заштита во регионот на 16 и 17 Јуни Дирекцијата за заштита и с...

20/06/2018

Cover image
Дирекцијата за заштита и спасување, како оперативно тело на Владата на РМ, интензивно работи на унапредување и зајакнување на своите капацитети

Дирекцијата за заштита и спасување, како оперативно тело на Владата на РМ, интензивно работи на унап...

20/06/2018

Cover image
Тридневна работна посета на експерти пиротехнолози од Федералнaта управа за цивилна заштита на Б и Х во Дирекцијата за заштита и спасување

Во рамките на билатералната соработка со Република Босна и Херцеговина, беше остварена тридневна раб...

16/06/2018

Cover image
Обука за просторни сили за пожари на отворен простор Старавина 2018

Со цел подобрување на противпожарната заштита во регионот на 16 и 17 Јуни Дирекцијата за заштита и с...

16/06/2018

Cover image
Зајакнување на капацитетите за одговор при катастрофи

Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија продолжува со активностите поврзани со за...

12/06/2018

Cover image
Превентивно и оперативно пребарување и отстранување на предмети од „езеро Мантово и Тиквешко езеро“

Дирекцијата за заштита и спасување ги активира своите тимови за брз одговор за заштита и спасување н...

11/06/2018

Cover image
40. состанок на директори за цивилна заштита на ЕУ и партнерските држави (Соопштение)

Во период од 31.05-1.06.2018 година, Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, господин Адна...

04/06/2018

Cover image
13-ти роденден на Дирекцијата за заштита и спасување (Галерија) (Видео)

13-ти роденден на Дирекцијата за заштита и спасување (Галерија) (Видео)

04/06/2018

Cover image
Дирекцијата за заштита и спасување во период од 23 – 27.04.2018г. беше организатор на курсот за безбедност под покровителство на механизмот на цивилната заштита на Европската унија

Дирекцијата за заштита и спасување во период од 23 – 27.04.2018г. беше организатор на курсот з...

04/06/2018

Cover image
Aктивности од иницијативата на ОБСЕ за градење сеопфатен план за справување со мигрантска криза во Македонија

Мигрантската криза, како современ глобален феномен, се уште е актуелна во Република Македонија. Во т...

04/06/2018