22/09/2023

Галерија фотографии од оперативната обука- НСР во Пасау,

Галерија фотографии од оперативната обука- НСР во Пасау, Германија (24.-28.8.2018) на тимот за заштита и спасување од поплави.

Во мешани тимови се изведуваа повеќе активности:
-извлекување на вода од поплавени подрачја
-премостување на пречки (патишта, железничка пруга)
-употреба на прирачен алат и опрема
- заштита на објекти од поплави кои се од посебно значење
-подобрување на соработката помеѓу националните тимови од земјите учеснички на оваа обука и вежба.