23/04/2024

Oбука во Пасау Германија

Тимот за справување со поплави  е подготвен да замине на обука во Пасау Германија, каде ќе ги ре-обнови своите знаења за употреба на пумпи со голем капацитет и бариери. Обуката трае од 24 до  28 септември, и, е во рамки на проектот ИПА поплави ЛОТ-2.