25/06/2024

Состанок на генерални директори на цивилна заштита

Во период од 17-18 октомври 2023 година, во Валенсија, во рамките на Шпанското Претседателство со Советот на Европа, се одржува 51. состанок на генерални директори на цивилна заштита на земјите членки на ЕУ и на Механизмот за цивилна заштита. На истиот учествува делегација од ДЗС, предводена од Директорот, г-дин Bekim Maksuti.