30/11/2023

Учество на Дирекцијата за заштита и спасување на меѓународната вежба Balex Delta 2018 Карлскрона Шведска 27-29.08.2018 год

Во рамките на Хелсиншката конвенција HELCOM и ЕУ програмата за набљудувачи од земјите кориснички на IPA II фондот, ни беше овозможено учество на вежбата која опфати повеќе различни елементи како одговор на брегот на истурање на нафта и хемикалии во Балтичкото море.

Активностите беа успешно изведени а целта е да најдобрите практики од Балтикот се користат низ цела ЕУ. За вежбата во 2018 година, земјата домаќин Шведска доби финансирање на проекти од Европската унија, Генералниот директорат за европска цивилна заштита и операции за хуманитарна помош (GD EHO),