25/06/2024

Зборникот на трудови „CHANGES, CHALLENGES AND RESILIENCE OF CIVIL PROTECTION DURING COVID 19, 16 - 18 MARCH 2022, SKOPJE, REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA''.

Почитувани учесници и  Почитувани гости на Меѓународната Конференција!


Ви благодариме многу за Вашиот придонес  и поддршка во насока на одбележување на Меѓународниот ден на Цивилната заштита - 1 март.

Беше чест и привилегија да Ве пречекаме на Меѓународната Конференција во Скопје „CHANGES, CHALLENGES AND RESILIENCE OF CIVIL PROTECTION DURING COVID 19, 16 - 18 MARCH 2022, SKOPJE, REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA''.

Во име на Дирекцијата за заштита и спасување и организациониот одбор на конференцијата, Ви благодариме на сите за Вашето учество на конференцијата и за дадениот придонес во развојот на општествено-научната мисла.
Превземето го зборникот на следниот линк од Меѓународна Научна Конференција 2022 година_1687167025.pdf