22/09/2023

Состанок на министрите за прашања од хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарни закани што се одржа денеска во Брисел

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување г-дин Bekim Maksuti ја предводи заедничката делегација на Дирекцијата и Министерството за одбрана на неформалниот состанок на министрите за прашања од хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарни закани што се одржа денеска во Брисел на 30 мај 2023 г. Директорот Maksuti, во своето обраќање до присутните министри, генерални директори, комесарот Ленарчиќ и другите учесници, се обрати дека Северна Македонија, како нова членка на НАТО алијансата, ги презема сите неопходни чекори за обука, заеднички меѓуинституционални вежби и набавка на опрема за заштита, откривање и лична и колективна деконтаминација. Дирекцијата за заштита и спасување секојдневно ги подобрува своите капацитети дури и со успешно учество во апликациите за средства од Европската комисија кои се занимаваат со предметната материја.

Посветени сме да обучиме што е можно повеќе граѓани за секој итен случај и да ја подигнеме свеста за секоја ситуација и ризик од иднината.