30/11/2023

Тренажно летање на авио-одделението за специјализирана намена

Моменти од денешното тренажно летање на авио-одделението за специјализирана намена при Дирекцијата за заштита и спасување, со задача, формациско летање и работа на Мантовско езеро.