23/04/2024

Вежба за заштита и спасување од пожари на отворен простор “Куманово 2023”

Директорот на ДЗС Bekim Maksuti денеска присуствуваше на организираната вежба за заштита и спасување од пожари на отворен простор на тимот за брз одговор за спасување од пожари организирано од  ПОЗС Куманово “Куманово 2023”.

Вежбата се одржи во Куманово во близина на село Жегљане, според сценариото Пожарот е настанат во реон на село Малотино и Враготурце. Поради ниската и сува вегетација, а поради силниот северен ветер и пресушеното корито на Реката Бистрица, пожарот се искачува кон југ.

На местото на настанатиот пожар се излезениТимови за брз одговор (ТБО) за гасење пожари на отворен простор и вклучувани се специјалните возила за гасење шумски пожари, при што успешно е целносно гаснет пошарот.

Целта на вежбата е Запознавање со основите на техниката и тактиката на гасење пожар со користење и друга опрема која е потребнa за гасење пожар, организирање на тимовите за гасење пожар, утврдување на процедурите при употребата на тимовите за брз одговор.

May be an image of 2 people

May be an image of 14 people

May be an image of 4 people and Old Faithful