03/02/2023

Официална посета на Директорот Bekim Maksuti на цивилната заштита на Романија

Делегацијата на Дирекцијата за заштита и спасување предводена од директорот Bekim Maksuti на 23 и 24 ноември оствари средба со претставници на цивилната заштита на Романија, директорот и државниот секретар на Одделот за цивилна одбрана Др. Раед Арафат, со пожарникарите на градот Букурешт, со екипи за брза интервенција (пожар, поплава, урнатини, хемиска заштита) и други романски власти.