07/12/2023

Ништење на НУС

На ден 17.11.2022 година, пиротехничарите на Дирекцијата за заштита и спасување на Армискиот Полигон Криволак извршија ништење на вкупно 1140 парчиња НУС пронајдени во територијата на Република Северна Македонија.