07/12/2023

Состанок со претставници на Радиоаматерската Асоцијација на РСМ

На ден 01.08.2022 година Директорот Bekim Maksuti се одржа состанок со претставници на Радиоаматерската Асоцијација на Република Северна Македонија за досегашната соработка и планирање на следни активности.

Од страна на РААРСМ се додели Благодарница на Дирекцијата за заштита и спасување за поддршката и помош во развојот на радиоаматеризмот во РСМ.