28/05/2024

Координативен состанок со надлежните субјекти во Системот за заштита и спасување

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување г-дин Bekim Maksuti денеска во Берово одржа состанок со надлежните субјекти во Системот за заштита и спасување во врска со престојната сезона на пожари на отворен простор.
На координативниот состанок се зборуваше за запишување со моменталната состојба и подготвеноста за справување со пожари, преглед на состојбата на надлежните институции, состојбата со просторните сили за заштита и спасување на надлежните субјекти и нивната подготвеност за локализирање и гасење пожари.