28/05/2024

Оглас за вработување на определено време

Оглас за 9 вработувања на определено време

Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија објавува оглас за вработување на 9 (девет) лица преку засновање на работен однос на определено време.

Преземи документ