28/05/2024

Моменти од меѓународната научна конференција организирана од Дирекцијата за заштита и спасување

Моменти од меѓународната научна конференција организирана од Дирекцијата за заштита и спасување. Срдено благодарение до гостите коишто учестувуваа и конструктивно придонесоа во  дебатата за предностите,недостатоците и научените лекции за цивилната заштита. Целокупната конференција резултираше со продуктивни пораки и заклучоци кои несомнено укажаа дека заедничката соработка на надлежните иституции во државата, и соработката со соседите и пошироко е клучот на успехот и успешен одговор на предизцивите со кои се соочуваме.