25/06/2024

Оглас за 26 вработувања на определено време

Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија објавува оглас за вработување на 26 (дваесетишест) лица преку засновање на работен однос на определено време.

Преземи документ

 

 

 

Видео