28/05/2024

Кампања за зголемување на свеста за НУС

На ден, 20.05.2021 година, припадниците на Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со Факултетот за безбедност при Универзитетот "Климент Охридски", СВР-Тетово, СВР-Кичево и Црвениот Крст, спроведоа кампања за подигање на свеста за НУС во склоп на проектот Вектор.