30/11/2023

Обраќање на Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување

Обраќање на Дирекоторот д-р Bekim Maksuti по повод 16 години од формирањето на Дирекцијата за заштита и спасување.

Видео