30/11/2023

Известување

Во врска со информацијата за повреденото лице од с. Емирица – општина Кратово, која е пласирана на електронските медиуми, после објавата на FaceBook од г-д Павле Зафиров, ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не била известена, ниту контактирана, ниту пак е барано помош во врска со случајот.