25/06/2024

Координација и потрага на исчезнатото лице од с.Крани

Дирекција за заштита и спасување -Секторот за оператива и логистика во соработка со Подрачното одделение за заштита и спасување Ресен и началникот на полицијата во Ресен, одржаа состанок за координација и потрага на исчезнатото лице од с.Крани.

Претставниците од ДЗС заедно со полицијата беа на лице место на настанот за координација на потрагата на терен.