30/11/2023

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

Ј А В Е Н    О Г Л А С

за вработување на 6 (шест) лица во Дирекција за заштита и спасување на определено време до крајот на тековната фискална 2021 година

ЗА ОГЛАСОН КЛКНИ ТУКА