25/06/2024

Внимание!

Снегот или мразот на коловозите претставува голем проблем за сите учесници во сообраќајот.
Бидете внимателни и прилагодете ја брзината на возилото!