30/11/2023

Предавање на опрема за Територијалните Противпожарни Единици во состав на Републичките сили за заштита и спасување

На ден 05.02.2021, се вршеше предавање на опрема за Територијалните Противпожарни Единици во состав на Републичките сили за заштита и спасување  од страна на Дирекцијата за заштита и спасување.

Опремата е обезбедена од страна на ДЗС од средствата наменети за купување опрема за пожарникарите од што досега се распоредени 14 сета воздушни перници за кревање на терет и 14 сета сет хидраулични подопирачи за стабилизирање на лесни и тешки возила при сообраќајни несреќи.