30/11/2023

Добредојде за заменик директорот на Дирекцијата за заштита и спасување

Денеска директорот Беким Максути на Дирекцијата за заштита и спасување и официјално му честиташе за назначувањето за заменик директор на Дирекцијата за заштита и спасување на Зулфикар Зејнула, посакувајќи добредојде на новата функција.