25/06/2024

DPPI SEE DMTP 2018: Евакуација на пациенти,повредени и посетители од клиничка болница Аџибадем Систина (ВИДЕО)

DPPI SEE DMTP 2018: Евакуација на пациенти,повредени и посетители од клиничка болница Аџибадем Систина (ВИДЕО)

Видео