07/12/2023

Да научиме за поплавите

Безбедносни совети за младите луѓе и нивното семејство, за тоа како да се постапи пред, за време и по поплавите. Поплавите во земјите од Западен Балкан предизвикаа сериозни штети во изминатите години, понекогаш ставајќи го во опасност животот на луѓето. Во име на германското Федерално Министерство за економска соработка и развој (BMZ), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ) GmbH ги поддржува партнерите во четирите земји на сливот на реката Дрим (Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија) за развој на систем за прогнозирање на поплави за целиот слив на реката Дрим, за да се подобри раното предупредување и да се зголеми јавната свест за поплавите кај погодените заедници.

Видео