07/12/2023

Препораки за патниците во врска со Новиот Coronavirus

Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија издаде препораки за патниците во врска со Новиот Coronavirus (2019-nCoV).


Памфлетот можете да го преземете тука.