30/11/2023

Доделени благодарници и пофалници по повод реализацијата на Годишната програма за работа на Центарот за обука

На ден 24.12.2019 г. на свечен прием, директорот на Дирекцијата за Заштита и Спасување, г-дин Аднан Џафероски, им додели на заслужните лица и компании благодарници и пофалници по повод реализацијата на Годишната програма за работа на Центарот за обука.

Благодарниците се доделени на правни субјекти, институции и поединци за материјална и организациска поддршка на работата на Центарот за обука.
Додека пак провалниците беа врачени на припадниците на републичките и просторните сили за вонредното залагање во извршувањето на своите работни задачи во службата и придонес во делот на остварувањето на обуките и целокупната област во заштитата и спасувањето .

Во текот на 2019 г. организирани се повеќе обуки и вежби од страна на Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување, во соработка и по барање на правните субјекти по следната структура :
- Организирани обуки и вежби 58
- Опфатени правни субјекти 73
- Директно вклучени и опфатени со обука се 3087 припадници на силите за заштита и спасување.
Бројки кои сами по себе покажуваат дека изминатата година била една од најуспешните од постоењето на Дирекцијата за Заштита и Спасување, а воедно и година во која за прв пат во историјата на нашата држава е издаден „Семеен Прирачник за заштита од природни непогоди и други несреќи“ затоа што
ИДНИНАТА ИМ ПРИПАЃА НА ОНИЕ ШТО СЕ ПОДГОТВЕНИ.