25/06/2024

Состанок со преставници од Светска банка

На ден 10.12.2019г. во просториите на Оперативниот центар при ДЗС се одржа состанок помеѓу преставници од Светска банка, раководители на сектори од ДЗС и преставници од МЖСПП и Град Скопје. Целта на овој состанок беше отпочнување проект за поддршка на Програма за управување со ризици од катастрофи за земјите од Западен Балкан.