03/02/2023

Извршено е уништување на НУС артилериска граната 155мм

На ден 14.11.2019 година, по пријава од ЕЛЕМ извршено е уништување на НУС артилериска граната 155мм во реонот на ветерниците во Богданци. Уништувањето е извршено од страна на пиротехничар од ПОЗС Струмица.