Logo

29/10/2018

Показна вежба за заштита од пожар во ООУ „Тошо Велков - Пепето“ Кавадарци


Подрачното одделение за заштита и спасување-  Кавадарци, на ден 24.10.2018 (среда) во ООУ„Тошо Велков -Пепето„ Кавадарци изведе показна вежба за заштита од пожар во објектот и кругот на училиштето. Одделението зема активно учество во давање стручна помош за оформување на концепцијата на вежбата, изработка на планот за изведба и следење на вежбата. Показната вежба беше успешно изведена, а, од присутните гости  беа добиени пофалби за успешното организирање на вежбата.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации