Logo

02/10/2018

Обука на противпожарните единици на Макпетрол АД-Скопје РЕ Битола и РЕ Прилеп


Одделението за обука при Секторот за превенција,планирање и развој во ДЗС, во рамки на Центарот за обука, на 27.9.2018година во Складот за запаливи течности во Прилеп, одржа заедничка  специјализирана обука на противпожарните единици на Макпетрол АД-Скопје РЕ Битола и РЕ Прилеп со цел:
-запознавање со системот за заштита и спасување и местото и улогата на единицата за заштита и спасување од пожари
-спроведување на мерките за заштита и спасување
-обука на припадниците на единицата и вработените во својот делокруг на активност
-проверка на можностите и постапките при употребата на единицата и расположивата опрема и МТС.
Организацијата и спроведувањето на оваа заедничка симулациската вежба, по утврдено сценарио на персоналот на Макпетрол АД-Скопје РЕ Битола и РЕ Прилеп, се изврши со цел подобрување на заштитните способности на персоналот и реакција во инциденти, вонредни, непредвидени и ситуации во услови на природни непогоди и други несреќи.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации