Logo

Организација

Дирекцијата за заштита и спасување ја раководат Директор и Заменик директор.

 

Организацијата на Дирекцијата е уредена со Правилникот за организација на работа и според кој постојат 6 Сектори со 21 Одделение, 2 Самостојни Одделенија и 35 Подрачни Одделенија.

 

 

  • Правилник за внатрешна организација на Дирекцијата за заштита и спасување преземи
  • Органограм на Дирекцијата за заштита и спасување преземи

  • Систематизација Консолидирана од 26.02.2020 преземи
  • Систематизација Консолидирана од 10.12.2020 преземи
  • Систематизација Консолидирана од 27.07.2021 преземи

 

 

Офицер за заштита на лични податоци

Ирма Јукиќ

  • е-маил: irma.jukik@dzs.gov.mk
  • Тел: 02 2433 347

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи согласно Закон за заштита на укажувачи

Димче Митевски


е-маил dimce.mitevski@dzs.gov.mk
Тел: тел. за контакт: 075/457-532

 

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации