ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации - Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија, за службени лица кои посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер ги определи административните службеници:

 

Службени лица:

Ивица Наумовски

 • e-mail: ivica.naumovski@dzs.gov.mk
 • tel.: (02) 2 433 315

Сафит Зеќири

 • e-mail: safit.zeqiri@dzs.gov.mk
 • tel.: (02) 2 433 357

Дирекцијата за заштита и спасување

 • ул. Васко Карангелески бр. 10 (касарна Гоце Делчев) 1000 Скопје
 • tel.: (02) 2433-384
 • e-mail: dzs@dzs.gov.mk
 • Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер преземи
 • Образец за барање за пристап до информациите од јавен карактер преземи
 • Образец за жалба преземи
 • Брошура: ТИ ИМАШ ПРАВО ДА ЗНАЕШ – Вовед во концептот на слободен пристап до информации од јавен карактер преземи
 • Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер http://komspi.mk/пописи/

Аномизирани барања и одговори за пристап од информации од јавен карактер за: