Директор

Д-р Беким Максути

Контакт:

 

тел: 02 2433384

 

email: bekim.maksuti@dzs.gov.mk

 

Датум и место на раѓање: 15.01.1978

 

Шипковица – Тетово, Република Северна Македонија

 

РАБОТНО ИСКУСТВО:

 

2020 – Директор на Дирекцијата за заштита и спасување
2016 – 2020 Заменик-министер за одбрана на Република Северна Македонија,
2012 – 2015 Институтот за политички и меѓународни студии, Скопје – Заменик директор,
2014 – 2015 Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово – асистент,
2014 – 2015 Државен универзитет во Тетово – асистент професор,
2013 – 2015 Воена академија “Генерал Михаило Апостолски”, Универзитет Гоце Делчев во Штип, – асистент професор,
2011 – 2015 Првиот приватен универзитет “ФОН” – Скопје, инструктор, асистент;
2011 – 2015 Воена академија “Генерал Михајло Апостолски” – Скопје, – асистент,
2011 – 2015 Раководител на Секторот за меѓународна соработка, Министерството за одбрана на Република Северна Македонија,
2004 – 2011 Армија на Република Македонија – Полк за специјални операции- Ренџерски Баталјон,
2003 – 2004 Армија на Република Македонија – Втора механизирана пешадиска бригада,
2001 – 2003 Асистент на професор во Универзитетот во Тетово.

Образование:

 

 

 

ЈАЗИЦИ И ДРУГИ ВЕШТИНИ:

 

 

Работа со компјутер: Стручен со повеќето програми на “Мајкрософт Офис” и HTML

 

Конференции и курсеви:- Учествo на две конференции за безбедност одржани во Скопје, со поддршка на Фондацијата Фридрих Еберт, 2006-2009.


 

- Курс за Меѓународно хуманитарно право,

 

- Курс за Законот за вооружени конфликти – Инструктор,

 

- Курс за специјалните сили 2005/10,

 

- Дел од Мировниот операцијата Слобода за Ирак 2005/08 (две мисии),

 

- НАТО курс IPOC- NATO Defense College 2012,

 

- Курс во DIILS Newport USA,

 

- Официјален член на делегацијата на самитите на НАТО во Чикаго и Велс,

 

- Курс за управување со ресурси – NPS Монтереј САД, и многу други работилници, конференции, курсеви и обуки во земјата и во странство.

 

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ:

 

 

Лични интереси:


 

Љубител на класична музика, поп, рок и други жанрови,

 

Активен во спортови како алпинизам, скијање, фудбал, шах, итн.

 
 • 2009 – 2013 Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје, Институтот за безбедност, одбрана и мировни студии. Доктор на науки во областа на мир и развој; - Докторска дисертација „Влијанието на билатералните спорови на државите од Западен Балкан врз реформите и исполнувањето на критериумите за членство во НАТО и ЕУ”;
 • 2005 – 2009 Св. Кирил и Методиј во Скопје, Институтот за безбедност, одбрана и мировни студии. Магистер во областа на мирот и развојот; Магистерски труд “ООН по Студената војна и предизвиците за мировните операции”;
 • 2005 – 2009 Св. Кирил и Методиј во Скопје, Институтот за безбедност, одбрана и мировни студии. Магистер во областа на мирот и развојот; 1997 – 2001 Воена академија “Генерал Михаило Апостолски” – Скопје;
 • 2005 – 2009 Св. Кирил и Методиј во Скопје, Институтот за безбедност, одбрана и мировни студии. Магистер во областа на мирот и развојот; 1993 – 1997 Средно Училиште – Гимназија “Кирил Пејќиновиќ”- Тетово;
  • Албански Мајчин јазик
  • Македонски Академско ниво – пишување, говор
  • Англиски Академско ниво – пишување, говор
  • Германски Работно ниво– пишување, говор
  • Хрватски/Српски Работно ниво– пишување, говор
  • Француски Работно ниво– пишување, говор
  • - The future of EU Enlargement: Challenge Call – Western Balkans Countries and Turkey, во Виена Еуроакадеија во коавторство со Проф. Д-р. Илбер Села – Декември 2011,
  • - Клаузевиц во светлоста на современите военотеориски мисли –списание Македонска Национална Одбрана, бр.22 од Декември 2011,
  • - Peace Support Operation and Women – Case Study R. Macedonia, – Современа Национална Одбран, списание на МО, вонреден број по повод конференција за родовна рамноправност, Септември 2013 година.
  • - EU vs. NATO between COOPERATION and CLASH on security issues, Современа Македонска Одбрана, бр. 25, Декември 2013 (во печат)
  • - “The future of EU Enlargement: Challenge Call – Western Balkans Countries and Turkey”, Euroacademia, coauthor with Ylber Sela PhD, December 2011,
  • - “Clausewitz in the spirit and thoughts of contemporary military sciences” – Journal of the MoD of R. Macedonia, “Makedonska Nacionalna Odrana”, No.22, Skopje, December 2011,
  • - “Peace Support Operation and Women – Case Study R. Macedonia”, Journal of the MoD, R. Macedonia, Special Edition from conference “Gender Equality”, Skopje, September 2013,
  • - “Women’s Network in the Defense – Gender Equality and Security Sector Reforms in Western Balkan”- coauthor with Zhanet Ristoska PhD, monthly journal “SHTIT”, No.49 September 2013,
  • - “Opportunities of the West Balkans Countries – where to start”, speech at workshop organized by CEENA, Sarajevo 28.10.2013,
  • - “EU vs. NATO between COOPERATION and CLASH on security issues” – MoD journal “Makedonska Nacionalna Odrana”, No.25, Skopje December 2013,
  • - “Study about women’s position in the armed forces of the countries from Western Balkan”- Project of UNDP and SEECAC, Belgrade, Podgorica, Sarajevo and Skopje 2014,
  • - Interview in monthly MoD journal “SHTIT”, No.54 February 2014,
  • - “Wells Summit – NATO back the original idea” – KOHA Daily journal in Republic of Macedonia, 11.September 2014.
  • - “First World War: Lessons learned from the Western Europe countries and their implementation to the Balkan region”, Conference organized by Austrian Embassy and ISPN, Skopje, June 2014.
  • - Challenge of the European Union’s Energy Security Approach, Academicus International Scientific Journal, January, Year 2015, Nr. 11, coauthor with Prof. Ylber Sela PhD.
  • - “SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC CHANGE IN THE WESTERN BALKANS” “MANAGING DIVERSITY” – NATIONAL, ETHNIC AND RELIGIOUS DIFERENT IDENTITIES OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES SHOULD NOT BE OBSTACLE FOR EU AND NATO INTEGRATION. “Europe Inspiring” – 19th International Conference of Young Scholars, 2015, Prague.
  • - WESTERN EUROPE AND ITS HISTORICAL ENGAGEMENT IN THE BALKANS Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol. 6 No 2 S5 April 201,
  • 1. “WESTERN BALKAN AND SECURITY CHALLENGES”, coauthor with Ylber Sela, Summer School, Sipan Dubrovnik Croatia.