Weekly News

Центар за обука

Основна обука за заштита и спасување во АРИНИ ФЕШН, Прилеп

На ден 9.10.2019 година во oбјектот на АРИНИ ФЕШН, Прилеп во соработка со Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување се одржа основна обука за заштита и спасување ,со акцент на мерката за евакуација и мерката за противпожарна заштита.
На Обуката присуствуваа 29 припадници на ш...

09/10/2019

Основна обука на мерката за евакуација и противпожарна заштита во ВАСИДОРА, Прилеп

Центарот за обука по барање на менаџментот на ВАСИДОРА, Прилеп на ден 8.10.2019 година, oрганизираше и спроведе основна обука, со акцент на мерката за евакуација и мерката за противпожарна заштита.
На Обуката присуствуваа 30 учесници, припадниците на Штабот за заштита и спасување и универз...

08/10/2019

Обука на вработените во ТЕ-ТО АД Скопје и здружена вежба за противпожарна заштита

На ден 4.10.2019 година во објектот на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје се одржа обука на вработените и здружена вежба за противпожарна  заштита на која покрај Дирекцијата за заштита и спасување учествуваа и ТППБр.на Град Скопје, Итната медицинска...

04/10/2019

Основна обука за заштита и спасување на вработените на ГИЗ-Германското Друштво за Интернационална Соработка и КФВ -Кредитна банка за обнова

На ден 02.10.2019 год. се одржа основна обука за заштита и спасување  на вработените  на ГИЗ- Германското Друштво за Интернационална Соработка  и КФВ -Кредитна банка за обнова .Обуката се спроведе по нивно барање,а Центарот за обука на ДЗС согласно програмата ги запозна со функцион...

02/10/2019

Згрижување и евакуација на болни, повредени и персонал и примена на противпожарната заштита и прва медицинска помош во случај на земјотрес

На ден 28.9.2019 година со почеток во 9 часот се одржа противпожарна евакуациска вежба во Клиничката болница Аџибадем Систина -Скопје. Вежбата ја организираше менаџментот на Клиничката  болница Аџибадем Систина -Скопје во соработка со Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување и...

28/09/2019

Обуки и подготовки на вработените во Клиничката болница Аџибадем Систина -Скопје

Од 25.09.2019год до 27.09.2019 год во Клиничката болница Аџибадем Систина -Скопје во организација и соработка помеѓу Црнтарот за обука на ДЗС и овластените лица од менаџментот се вршат обуки и подготовки на вработените за мерките за заштита и спасување и организирање и спроведување на симулациска...

27/09/2019

Мониторинг на тестирањето на вработените во службата за обезбедување и противпожарна заштита на Окта АД Скопје

На ден 27.09.2019 година на покана од службата за обезбедување и противпожарна заштита на Окта АД Скопје ,претставници од Центарот за обука на ДЗС присуствуваа и спроведоа мониторинг на тестирањето на вработените во службата на пожарникарите .Притоа е спроведена теоретска проверка на знаењата и п...

27/09/2019

Симулациска вежба во објектот на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД

На ден 13.9.2019 г.(петок), на вработените во објектот на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД, под мониторинг на Центарот за обука на Дирекција за заштита и спасување им беше спроведена симулациска вежба на тема: Евакуација на клиентите и вработените во случај на пожар.
Во вежбата беше покажан се...

13/09/2019

Работен состанок на Раководното и координативно тело на интерактивната-оперативна вежба за заштита и спасување “Заеднички одговор 2019”

На 1.7.2019г. во просториите на ОКТА АД Скопје се одржа работен состанок на Раководното и координативното тело на интерактивната-оперативна вежба за заштита и спасување “Заеднички одговор 2019”. Учесници на состанокот беа припадници на менаџментите и службите за безбедност и заштита и...

01/07/2019

Тактичко-показна вежба на тема: Гасење пожар

На ден 27.06.2019 год. под мониторинг на Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување, со учество на просторните сили на Алкалоид АД Скопје, во соработка со ТППБр Скопје е организирана и спроведена тактичко-показна вежба на тема: Гасење пожар во објект Г. Развоен Институт на Алкалоид А...

27/06/2019

Тактичко показна вежба на тема "Евакуација на вработените во случај на пожар"

На ден 25.6.2019 под мониторинг на Центарот за обука при ДЗС, со учество на просторните сили на Алкалоид АД Скопје, во соработка со ТППБ Скопје, беше организирана и спроведена тактичко показна вежба на тема "Евакуација на вработените во случај на пожар", во производниот центар хемија, к...

25/06/2019

Теренска вежба за заштита и спасување „ЗАЕДНИЧКИ ОДГОВОР 2019“

Искуствата на нашата Република во изминатиот период, пожарите на отворен простор, бројните шумски пожари како и урбаните пожари наметнуваат потреба од континуирано обучување и практична проверка на можностите на републичките и просторните сили како и согледување на потребите за нивно доусовршувањ...

21/06/2019

Основна обука на вработените во Секретаријатот за законодавство

На ден 20.06.2019 во просториите на Дирекција за заштита и спасување во Касарна "Гоце Делчев" Аеродром, Скопје е одржана основна обука на вработените во Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија. На обуката учествуваа 18 лица. На основната обука акцент е...

20/06/2019

Oбука и тренинг вежба „СТАРАВИНА 2019“

На 8 и 9.јуни 2019 година просторните сили од Пелагонискиот регион за справување со пожари на отворен простор, одржаа обука и тренинг вежба „СТАРАВИНА 2019“.  Целокупната активност беше под менаџерската палка на Центарот за обука и Подрачното одделение од Битола при Дирекцијата з...

11/06/2019

Обука на просторните сили од Општина Дебарца

На ден 06.6.2019 во општина Дебарца престојуваше тимот од Центарот за обука на ДЗС,со цел спроведување и организирање на обука на просторните сили од Општина Дебарца.Во силите учествуваа претставници од штабот,универзалната единица и ЈП Комунални работи.Основна цел на обуката беше и запознавање с...

06/06/2019

Основна обука во КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА

Центарот за обука по барање на менаџментот на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ,СКОПЈЕ  организираше и спроведе основна обука, со акцент на мерката за евакуација и мерката за противпожарна заштита.

На Обуката присуствуваа вработените и...

06/06/2019

Се заокружи обуката во Арцелор Миттал

На ден 05.6.2019 се заокружи обуката во Арцелор Миттал, со акцент на оспособување на вработените за заштита и спасување ,а посебно мерката за противпожарна заштита и мерката за евакуација од објект  - административната зграда во населба Железарница Скопје.Обуката е спроведена етапно, а прису...

06/06/2019

Обука и тренинг вежба „Битола 2019“ справување со пожари на отворен простор

На 1-2.6.2019г. се одржа обука и тренинг вежба „Битола 2019“ на просторните сили од општина Битола за справување со пожари на отворен простор. На обуката учествуваа 70 лица, припадници на просторните сили на општината, ТППЕ Битола, вработените од Јавните претпријатија во општината, пр...

02/06/2019

Симулациска во централна административна зграда на Стопанска банка во трговскиот центар Скопје

На ден 31.05.2019 под мониторинг на Центарот за обука на ДЗС е спроведена симулациска вежба на вработените во објектот - централна административна зграда на Стопанска банка во трговскиот центар Скопје. Симулациската вежба беше на тема Евакуација на клиентите и вработените во случај на пожар во об...

31/05/2019

Основна обука на просторните сили за заштита и спасување на ДПТУ Кнауф ДООЕЛ

На ден 14.05.2019 во просториите на Друштвото за производство,трговија и услуги КНАУФ ДООЕЛ Скопје е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 14 лица припадници на универзалната единица за заштита и спасување. Во договор со менаџментот покрај основната об...

15/05/2019

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации