25/06/2024

ЈАВЕН ОГЛАС 2024

ЈАВЕН ОГЛАС 2024

за ангажирање на проектетен тим (надворешни експерти и персонал) за имплементација на проектот 

ROSES-101101184-UCPM-2022PP

превземи оглас: JAVEN OGLAS_1706273525.pdf