25/06/2024

Развивање и имплементирање на паметни и одржливи интегрирани Систем за управување со шумски пожари во прекуграничната област (DISSIWMS)

2.Наслов на проектот: Развивање и имплементирање на паметни и одржливи интегрирани Систем за управување со шумски пожари во прекуграничната област (DISSIWMS)

Прекугранична програма Република Северна Македонија - Република Албанија според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) алокации за 2018 – 2020 година

Партнери на проктот:

- Дирекцијата за заштита и спасување во Северна Македонија (носител на проектот)

- Државната агенција на цивилна заштита на Албанија

- Територијална противпожарна единица - Либражд

- Општина Струга

Цел:Имплементација на копнеен автоматски систем за надзор за Рано откривање на чад и пожари, ГИС, дронови за гаснење пожари управување, Систем за управување со сервери и бази на податоци и Комуникациски систем

Веб страна на проектот: https://cbcforestshield.eu

Вкупен буџет: 946.285,00

Импелментација во тек :2022-2025