Logo

12/10/2018

Менаџирање на стресот на работно место


Согласно обврските кои произлегуваат од потпишаниот Меморандум за соработка со Комората на психолози на ден 10.10.2018 се одржа еднодневна работилница на тема "Менаџирање на стресот на работно место како превенција за развој на посттрауматскиот стрес" -PTSD.
Предавач на оваа тема беше д-р Маријана Јовановска Стојановска и доцент д-р Весна Блажевска.Во работилницата учествуваа 30 луѓе вработени во ДЗС и ПОЗС во Скопје кои се распоредени во ПШЗС или во тимовите за брз одговор.Сите учесници се стекнаа со основни знаења од горенаведената тема.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации