Logo

12/10/2018

Peer review


е инструмент во рамките на Европскиот Механизам за цивилна заштита, кој го поддржува  интегрираниот пристап кон управувањето со вонредни ситуации, превенцијата од катастрофи, подготвеноста и одговорот.
Истовремено, тоа е политички механизам кој ги идентификува добрите практики и сферите кои имаат потенцијал за унапредување на системот за справување со вонредни ситуации во државата.
Скринингот базира врз транспарентност, колегијалност, доверба и консензус.
Во контекст на ова, на 10 Октомври ДЗС одржа подготвителен состанок со претставници од релевантните инстутуции кои се дел од системот за заштита и спасување и кои ќе бидат опфатени со скринингот (МО, МВР, АРМ, Мин.за здравство, МЗВШ, ЈП "Македонски шуми", Црвен крст на РМ, ЗЕЛС, Факултет за безбедност - Скопје, Институт за одбранбени студии при Филозофски факултет - Скопје, претставници на ТППЕ и Мрежата нз ТППЕ при ЗЕЛС).

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации