Weekly News

10/10/2018

Европски ден на соработка


Со мотото "споделување на границите, растејќи поблиску" на ден 12ти октомври 2018 год. во Дојран ќе се одбележи Европскиот ден на соработката. Главната цел на Европскиот ден на соработката е подигнување на свеста кaј граѓаните за Европската територијална соработка. Настанот во нашата држава се одржува за запознавање со територијалнта соработка помеѓу Република Македонија и Грција поддржана од страна на ЕУ преку ИПА проектите. По тој повод претставници од Дирекцијата за заштита и спасување организираа настан на кој се запознаа со целите и задачите на проектот „Безбеден прекуграничен превоз на опасни материи - Осиромашени радиоактивни извори“. Овој настан претставува дел од повикот за проекти ИПА ЦБЦ Програма „Грција - Република Македонија 2014 - 2020“ (IPA CBC Programme „Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 - 2020“), на кој Дирекцијата заедно со Машинскиот Факултет и Инженерската Комора на Р.М. учествува во изработката и имплементацијата на проектот „Безбеден прекуграничен превоз на опасни материи“ (“Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources”, acronym: “STRASS”) со бр. CN1 – SO2.1 – SC006 од 11.12.2017 год.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации