Weekly News

07/10/2018

Меѓународна вежбовна активност за спасување од урнатини и поплави "Србија 2018"


На 7.10.2018година директорот на Дирекцијата за заштита и спасување г-н Аднан Џафероски,ги испрати припадниците на Републичките сили за заштита и спасување на меѓународна вежбовна активност за спасување од урнатини и поплави "Србија 2018" во Младеновац,Србија.ДЗС со сопствени средства и сили се вклучи во вежбата со вкупно 24 припадници.
Директорот на ДЗС на испраќањето кажа дека верува дека нашите тимови во Србија ќе се покажат во најдобро светло и дека од таму ќе се вратат со пофални зборови и со добри вести.
Вежбата е  под покровителство на NATO – Euro Atlantic Disaster Response Coordination Center (EADRCC).

Со учеството на оваа меѓународна вежбовна активност се зајакнуваат капацитетите и подготвеноста на  тимовите за прв одговор, територијалната против пожарна единица од Тетово и Струмица како и Единицата за службени кучиња на МВР, кои се во состав на силите за заштита и спасување при ДЗС во делот на оперативно дејствување при спасување од урнатини и поплави.  Истовремено, се зајакнуваат и капацитетите на Дирекцијата за заштита и спасување за прием и пружање меѓународна помош при спасување од урнатини и поплави.

Преку вежбата ДЗС овозможува и промоција на Република Македонија како силен партнер во справувањето со природните непогоди и други несреќи на меѓународно ниво и создава можност за проверка на обученоста и подготвеноста на силите за заштита и спасување на Република Македонија.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации