Weekly News

26/09/2018

Одржан состанок со управителите и вработените од овластените сервиси за сервисирање, испитување и одржување на противпожарна опрема


Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување г-н Аднан Џафероски денес, заедно со своите соработници, , одржа состанок со управителите и вработените од овластените сервиси за сервисирање, испитување и одржување на противпожарна опрема. На состанокот се разговараше за актуелните проблеми со кои тие се соочуваат, за меѓусебната соработка во насока на унапредување на квалитетот на нивните услуги, а со цел зајакнување на безбедноста на граѓаните. Дирекцијата за заштита и спасување дава целосна поддршка во тој контекст и се става на располагање, во рамките на своите законски надлежности, да ја унапреди и оваа компонента од заштитата и спасувањето.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации