Weekly News

15/09/2018

Напредна обука за користење на веб базирана алатка NICS-(Next Generation Incident Command System- Следна генерација на системот за управување и командување)


Од 12-14 септември 2018 година во х.Београд, Струга се одржа напредна обука за користење на веб базирана алатка NICS-(Next Generation Incident Command System- Следна генерација на системот за управување и командување), прилагодена на СМЕР вежбата 2018 што се случува од 17-21.9.18 во Дом на АРМ –Скопје. На обуката активно се вклучија преставници од Дирекција за заштита и спасување. Обуката е дел од проектoт “Напредна регионална координација при цивилни итни состојби” во Западен Балкан, во рамки на НАТО програмата-Наука за мир и безбедност, а преставува и активност во континуитет, со цел успешна имплементација на проектот во РМ. Обучените лица понатаму ќе имаат можност да бидат вклучени како корисници на NICS системот во земјата.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации