Weekly News

22/08/2018

Дополнителна обука на просторните сили за заштита и спасување на ОКТА АД Скопје


На ден 21 и 22.08.2018 година се одржа дополнителна обука на просторните сили за заштита и спасување на ОКТА АД Скопје, со која се опфатени 45 вработени од компанијата.

Планот за подготовки за спроведување на дополнителна обука опфати мерки, постапки и активности на Одделението за обука, во рамките на Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување за организирање и спроведување на дополнителна обука на Просторните сили на ОКТА АД Скопје. Обуката опфати организирање и спроведување обука во траење од 2 дена на Универзалната единица за заштита и спасување на ОКТА АД Скопје.

Улогата на одделението за обука беше планирање,организирање и спроведување на дополнителна обука за заштита и спасување со акцент на мерките за Противпожарна заштита и Евакуација на вработените и функционирањето во услови на природни непогоди и други несреќи на ОКТА АД Скопје врз основа на Елаборат за обука изработен од Одделението за обука, согласно наставните планови и програми за обучување за заштита и спасување на Дирекцијата за заштита и спасување.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации