Logo

13/08/2018

Потпишан Меморандум за соработка во областа за прва психолошка помош


Денес, Дирекцијата за заштита и спасување предводена од директорот Аднан Џафероски и Комората на психолози на РМ претставувана од претседателот Мирјана Јовановска -Стојановска, потпишавме Меморандум за соработка во областа за прва психолошка помош. Целта на овој меморандум е унапредување и заедничка соработка на институциите во следниве области:

-оспособување и обучување на припадниците на заштита и спасување од областа на прва психолошка помош и поддршка во згрижување на настрадано и загрозено население во услови на природни катастрофи и други несреќи,

-соработка во создавање на логистички бази на ДЗС и воспоставување на единствена национална база на податоци за експерти од областа на прва психолошка помош при заштитата и спасувањето ,

-обезбедување обуки од областа на справување со професионален стрес.

Со оваа соработка се стремиме кон изградба на посигурно општество, со една и единствена цел заштита и спасување на човечките животи, нивниот имот,природните ресурси и културните блага.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации